I Liceum Ogólnokształcące

Podsumowanie projektu!

Dnia 28 lutego 2020 r. odbyła się konferencja podsumowująca udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w mobilności w ramach programu PO WER. Szkoła realizowała projekt „Mobilność edukacyjna szansą na wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów I LO w Łowiczu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwieńczony 14 dniowym pobytem w Grecji.
Konferencja była doskonałą okazją, aby opowiedzieć zaproszonym gościom, Radzie Pedagogicznej oraz koleżankom i kolegom o kompetencjach kluczowych, które wzmacniali uczestnicy podczas realizacji projektu. Uczniowie wraz ze swoimi greckimi kolegami koncentrowali się na podniesieniu wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, cyfrowych i wielokulturowych w zakresie przedsiębiorczości i nowych technologii. Ich zadaniem było stworzenie profesjonalnych profili FB promujących region łowicki oraz Riwierę Olimpijską. Namacalnym efektem mobilności były również profesjonalnie przygotowane ulotki dotyczące powyższych regionów opracowane w językach polskim, greckim i angielskim.
Mobilność pozwoliła również jego uczestnikom pogłębić wiedzę na temat kultury, historii i życia codziennego Greków.
Uczniowie klas pierwszych już w przyszłym roku szkolnym będą mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje kluczowe podczas kolejnej mobilności w Grecji.

Tekst: A. Kucharek