I Liceum Ogólnokształcące

Pierwsza Łódzka Kampania: „DRUGIE ŻYCIE” transplantacja – masz dar uzdrawiania zakończona!

Z inicjatywy uczniów nasza szkoła przystąpiła do kampanii propagującej ideę transplantacji. 26 czerwca 2013 w auli Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbył się finał kampanii – młodzież naszej szkoły zdobyła jedną z trzech nagród głównych!

 Kampania:  „Drugie życie” masz dar uzdrawiania trwała od lutego do końca maja. W kampanii wzięły udział 32 szkoły ponadgimnazjalne z województwa łódzkiego.  Zadaniem każdej z nich było wymyślenie i wprowadzenie w życie działań promujących przeszczepianie narządów.

Ekipa Chełmona przeprowadziła 11 akcji – w tym 6 wewnętrznych oraz 5 zewnętrznych!  Były to: wykłady, konkurs piosenki, oddawanie krwi, konkurs na plakat, oddawanie próbek i rejestracja dawców szpiku, promowanie idei transplantacji na zlocie motocyklistów, flash mob, bieg ulicami miasta kończący się ogniskiem w Lasku Miejskim oraz koncert lokalnych wykonawców.

Wysiłek uczniów opłacił się – zdobyli jedną z trzech nagród głównych – czek na 1000 zł z przeznaczeniem na cel charytatywny!

Najbardziej aktywni otrzymali podziękowania od organizatorów kampanii – są to:

Łukasz Wójcik – 3b

Jarosław Golis – 3c

Patrycja Klimczak – 2d

Agnieszka Żabka – 2c

Rafał Wójcik – 2e
WARTO POMAGAĆ!