I Liceum Ogólnokształcące

Paweł Pieniążek Finalistą XLIII edycji Olimpiady Historycznej!

Uczeń naszego liceum ciężką i sumienną pracą zapewnił sobie miejsce wśród najbardziej utalentowanych młodych pasjonatów historii z całej Polski i uzyskał tytuł finalisty XLIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.

Uczeń klasy 3d zmierzył się w Gdańsku z czterodniową (7-10 kwietnia 2017 r.), wieloetapową rywalizacją, mającą bardzo zróżnicowany charakter  – praca pisemna, praca z tekstem źródłowym, ustny egzamin ze znajomości materiału znacznie wykraczającego poza program szkolny i wybranych 5 lektur.

Paweł uczestnicząc w etapie centralnym olimpiady nie tylko wykazał się gruntowną wiedzą, ale także dużymi umiejętnościami historycznymi. Finalista jest zwolniony z egzaminu maturalnego z historii, ma prawo do końcoworocznej oceny celującej z przedmiotu oraz praktyczny wstęp na wszystkie studia historyczne w Polsce.

Jesteśmy dumni z naszego tegorocznego maturzysty! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

A cytując słowa 4. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Madisona „Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

Wysokie wyniki naukowe uczniów budują prestiż szkoły, wpływają na jej dobry wizerunek  w środowisku lokalnym, są także świadectwem rzetelnej pracy nauczycieli, którzy potrafią dostrzec w uczniu nieoszlifowany diament oraz  umiejętnie rozwijać w wychowanku talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy. Opiekunem Pawła jest pani Joanna Skoneczna – Sałuda.