I Liceum Ogólnokształcące

Otwarcie wystawy „100. rocznica Operacji Łódzkiej 1914-2014. I wojna światowa w zbiorach Muzeum w Łowiczu”.

Uczniowie klasy 2e uczestniczyli 03 grudnia 2014 roku w otwarciu wystawy.

Wystawa to część projektu „Polacy w I wojnie światowej – 100. rocznica Operacji Łódzkiej 1914 – 2014” realizowanego przez Łódzki Dom Kultury we współpracy z 11 muzeami z regionu.

Po krótkim wstępie dyrektor Muzeum w Łowiczu pani Marzeny Kozaneckiej-Zwierz i prelekcjach panów Piotra Wojtasika (Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim) na temat Operacji Łódzkiej oraz Macieja Malangiewicza (Łowicki Ośrodek Kultury) na temat Łowicza w I wojnie światowej, uczestnicy mogli zobaczyć wiele ciekawych eksponatów: elementy uzbrojenia i wyposażenia żołnierskiego pochodzącego z pól bitewnych 1914 r., umundurowania żołnierskiego, druków ulotnych ze zbiorów Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum w Łowiczu i kolekcji prywatnych.

wystawa 1 wystawa 2 wystawa 3
wystawa 4 wystawa 5

Uzupełnienie wystawy stanowią plansze informacyjne przestawiające wydarzenia i miejsca regionu łódzkiego z okresu bitwy pod Łodzią w listopadzie-grudniu 1914 r. nazywanej „Operacją Łódzką”, a także opisujących wydarzenia w Łowiczu podczas I wojny światowej.

Interesującym momentem spotkania okazała się prezentacja mundurów żołnierskich przedstawiona przez przedstawiciela grupy rekonstrukcyjnej pana Piotra Moskwę. Mateusz Zabost uczeń klasy 2e miał nawet okazję przywdziać mundur żołnierza armii pruskiej, zaprezentował wersję letnią i zimową. Prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

wystawa 6 wystawa 7 wystawa 8
wystawa 9 wystawa 10

Uczniowie dzięki wystawie poszerzyli swoją wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym regionu łódzkiego związanym z największą bitwą manewrową z początkowego okresu I wojny światowej na froncie wschodnim.

Opiekunem młodzieży była pani Joanna Skoneczna-Sałuda

wystawa 11 wystawa 12