I Liceum Ogólnokształcące

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013

Nasza szkoła w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 Perspektyw i Rzeczpospolitej zajmuje 21. miejsce w województwie oraz 246 w Polsce!
Przypomnijmy, Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach ogólnokształcących. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to:
1). sukcesy szkoły w olimpiadach 30%,
2). wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych 25%,
3). wyniki matury z przedmiotów dodatkowych 40% ,
4). opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką 5%.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

JESTEŚMY W GRONIE 500 NAJLEPSZYCH LICEÓW W KRAJU!!
Poniżej przedstawiamy niektórych absolwentów, którzy w dużej mierze przyczynili się do osiągnięcia takiej pozycji w rankingu: