I Liceum Ogólnokształcące

Ogólnopolski Kongres Edukacyjny pt. „Szkoła i rodzice – współodpowiedzialność i partnerstwo.”

Jako członek ‘’Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła’’, nasza szkoła wzięła udział w I Ogólnopolskim Kongresie Edukacyjnym pt. „Szkoła i rodzice – współodpowiedzialność i partnerstwo.”

Było to pierwsze tego typu spotkanie w Polsce skupiające kilkuset uczestników. W kongresie wzięli udział: dyrektorzy szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele; przedstawiciele rad rodziców, samorządowcy, kierownicy wydziałów oświaty oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.


  

Podstawowym celem Kongresu było skupienie się nad, niepodejmowanym dotąd na taką skalę, zagadnieniem jakim jest zaangażowanie rodziców w życie szkoły/przedszkola.

  

System edukacji bez wsparcia rodziców nie jest w stanie we właściwy sposób realizować swoich zadań. Szkoła w partnerstwie z rodzicami winna stać się przyjazną przestrzenią rozwoju kreatywności oraz odkrywania nowych talentów dzieci i młodzieży. Podejścia dyrekcji do rodziców oraz rodziców do dyrekcji jako partnerów są bardzo ważne, w procesie tworzenia nowego wymiaru edukacji w Polsce.