I Liceum Ogólnokształcące

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Błogosławionej Bolesławie Lament

21 kwietnia 2012 roku, z inicjatywy Koła Wychowanków, na fasadzie budynku Muzeum w Łowiczu została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Błogosławionej Bolesławie Lament.

Uroczyste odsłonięcie tablicy to jeden z elementów upamiętnienia 150 rocznicy urodzin błogosławionej, Wychowanki naszej szkoły, Łowiczanki.
Dokładnie o godzinie 12.00 Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna powitała przybyłych na uroczystość znakomitych gości.
Pani Prezes Koła Wychowanków – Jolanta Wróbel odczytała Akt Fundacji Tablicy. Następnie Tablicę odsłonili:

  • Elżbieta Skoneczna – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
  • ks. prałat Stefan Wysocki – przedstawiciel Koła Wychowanków
  • Dariusz Kosmatka – Wicestarosta Łowicki
  • ks. biskup Alojzy Orszulik – Pierwszy Biskup Łowicki
  • ks. Wiesław Skonieczny – proboszcz parafii katedralnej
  • Matka Weronika Mackiewicz, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr
    Misjonarek Św. Rodziny

Aktu poświęcenia dokonał:
ks. biskup Andrzej Franciszek Dziuba – Biskup Łowicki
Podczas uroczystości obecne były sztandary: obecny i historyczny naszej szkoły, oraz sztandar Koła Wychowanków (opiekun pan Marek Rybicki). Uroczystość została uświetniona odśpiewaniem Hymnu I Liceum Ogólnokształcącego w wykonaniu zespołu wokalnego naszej szkoły (opiekun pani Dominika Pieścik), następnie pod tablicą złożono kwiaty.