I Liceum Ogólnokształcące

Finał Diecezjalny Konkursu „Błogosławiona Bolesława Łowiczanka”

21 kwietnia 2012 roku, w naszej szkole odbył się finał diecezjalny Konkursu zorganizowanego przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, poświęconego Bolesławie Lament – założycielce tegoż zgromadzenia.

Konkurs został zorganizowany z okazji 150 rocznicy urodzin błogosławionej Bolesławy, odbywał się pod honorowym patronatem: Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, Ordynariusza Diecezji Łowickiej i Matki Weroniki Mackiewicz, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny.
Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: dla szkół gimnazjalnych i dla szkół ponadgimnazjalnych. Komisja Konkursowa sprawdziła prace i zostały ogłoszone wyniki.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła: Ewa Jabłońska z klasy 2b,
uzyskała maksymalną liczbę punktów do zdobycia!

III miejsce zajęła Agata Miazek z klasy 2c.

Opiekunką obu dziewcząt jest siostra Agata Błaszczyk.

W kategorii szkół gimnazjalnych: