I Liceum Ogólnokształcące

Nasza szkoła przystępuje do akcji „Warto Być Dobrym”

Jest to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce organizowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, kreująca dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.

Głównym elementem akcji „Warto Być Dobrym” jest KONKURS skierowany do uczniów. Nagrodą główną w Konkursie dla uczestników w każdej szkole jest rower.

    Każdy uczeń, który zgłosi się do akcji będzie miał do wykonania, w trakcie trwania konkursu zadania w trzech obszarach:

  • Aktywność względem innego człowieka lub zwierzęcia (ja i bliźni)
  • Zaangażowanie względem grupy, społeczności w środowisko klasy, szkoły, dzielnicy, miasta (ja i społeczność)
  • Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja i świat)

Szczegóły na stronie:
http://www.wartobycdobrym.pl/

Konkurs trwa do 20.06.2012 r.