I Liceum Ogólnokształcące

Młodzi Europejczycy mają głos

W dniach 17-19 marca 2017 uczennica naszej szkoły Marianna Zygmunt brała udział w międzynarodowych debatach TBS Model United Nations organizowanych z ramienia ONZ.

Każdemu delegatowi przydzielano kraj i komitet, który miał reprezentować. Nasza uczennica była ambasadorem Republiki Tunezji w Security Council. Komitet ten dyskutował na temat ingerencji ISIS w cyberprzestrzeń oraz działaniach Korei Północnej.

Debaty komitetów odbywały się w British School of Warsaw. Zwieńczeniem dwudniowych obrad był General Assembly, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki. Czytano i głosowano za rezolucjami napisanymi przez komitety. Podczas obrad miał miejsce ,,kryzys” – hipotetyczny konflikt ISIS z pozostałymi państwami, który miał być przez delegatów rozwiązany.

Debaty te były na pewno doświadczeniem rozwijającym umiejętności polityczne oraz językowe.