I Liceum Ogólnokształcące

Chełmonaliowe post scriptum

Czy możemy czytać w nich jak w otwartej księdze? Czy wprost przeciwnie? Czy uchylają rąbka tajemnicy swoimi portretami – czyli autorskimi projektami w formie mail-art?

Mail-art. – (sztuka poczty)— rodzaj działalności artystycznej, kierunek w sztuce drugiej połowy XX wieku, korzystający z poczty (w tym elektronicznej jako medium sztuki i narzędzia artystycznego.
Zgadnijcie która to 1a, 1b, 1c, 1d!

Portrety klasowe powstały drogą mailową w ramach projektu z WOK od stycznia do końca marca. Każda kompilacja to efekt długotrwałej pracy nad zestawieniem wizerunków poszczególnych osób w klasie, począwszy od ucznia z nr 1 na liście, aż do ostatniego.

Celem głównym projektu było stworzenie możliwości uczniom do wejścia w rolę twórcy nowych praktyk w sztuce współczesnej.
Dominika Kowalczyk