I Liceum Ogólnokształcące

Marta Fijałkowska ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

W środę 8 lutego 2023 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki Kurator Oświaty wręczył dyplomy potwierdzające otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zostało ono przyznane uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Wśród nagrodzonych znalazła się kształcąca na profilu medycznym uczennica klasy 4a naszego liceum, Marta Fijałkowska. Uzyskała ona na koniec roku szkolnego 2021/2022 średnią ocen 5,67. Gratulujemy Marcie i życzymy wielu sukcesów i motywacji do podejmowania dalszych wyzwań.