I Liceum Ogólnokształcące

Lekcja muzyki i religii w terenie

Prawdziwie letnia pogoda, która towarzyszy nam już od pewnego czasu, niestety nie sprzyja procesowi uczenia się, a zbliżające się szybkimi krokami wakacje kuszą błogim lenistwem i
porzuceniem choć na chwilę zeszytów i podręczników, towarzyszących nam przez ostatnie 10 miesięcy. A może by tak nauczyć się czegoś nowego poza budynkiem szkoły i połączyć przyjemne z
pożytecznym tzn. spacer i przebywanie na świeżym powietrzu z nauką? Udało się to uczniom kl. 1 b, dla których p. M. Białas zorganizowała lekcje muzyki oraz religii w terenie. Najpierw poszliśmy do siedziby Radia Victoria, gdzie mogliśmy z bliska zobaczyć jak powstają audycje radiowe, realizując
temat z muzyki „Tak jest – techniki nagrywania dźwięku”. Mieliśmy również możliwość wysłuchania jednej z audycji radiowych, podczas transmisji na żywo. Poznaliśmy też po krótce historię powstania tej lokalnej stacji oraz parametry techniczne nadawanego sygnału, które przedstawił nam obecny dyrektor radia – ks. Piotr Krzyszkowski. Następnie udaliśmy się do Katedry łowickiej, gdzie wraz z p. przewodnik zwiedziliśmy samą świątynię oraz jej podziemia. Dzięki słonecznej pogodzie mogliśmy podziwiać również panoramę Łowicza z wieży widokowej. To była cenna lekcja religii, pokazująca, jak nasi przodkowie dbali o tę świątynię, wyrażając swoją wiarę i przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej. Co raz częściej łowicką katedrę nazywa się Wawelem Mazowsza, ponieważ od XV wieku w kryptach pod posadzką kościoła pochowano 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski. Począwszy od 1572 r. – w okresach bezkrólewia – gdy arcybiskupi sprawowali urząd interrexa, łowicka bazylika pełniła funkcję najważniejszej świątyni Rzeczpospolitej. To były ciekawe lekcje, które pozwoliły nam zdobyć nową wiedzę w inny, nie ukrywamy, że przyjemniejszy dla nas sposób.