I Liceum Ogólnokształcące

KONKURSY MATEMATYCZNE

W ciągu ostatniego tygodnia w szkole odbyły się eliminacje do dwóch konkursów matematycznych.

W ubiegłym tygodniu uczniowie przystąpili do etapu szkolnego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Udział w Olimpiadzie nie wymagał specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczyła umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

  • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
  • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
  • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
  • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
  • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

Zadaniem uczniów było odszyfrowanie zakodowanego tekstu i znalezienia klucza do jego tłumaczenia.

W tym tygodniu uczniowie klas 3 cyber i 3ap przystąpili do Olimpiady Wiedzy Archimedes- Matematyka Plus.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie zadań tekstowych z zakresu wiedzy obejmującej materiał klasy trzeciej. Konkurs ten cieszył się dużym powodzeniem ze względu na ciekawe zadnia i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w konkursach  i życzymy sukcesów.