I Liceum Ogólnokształcące

Komunikat nr 8 – sukcesy na olimpiadach i konkursach

Dlaczego warto wybrać „Chełmońskiego”?

Nasza szkoła dba o jakość nauczania, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym, o czym można przekonać się w poniższych linkach:

https://lo1lowicz.pl/matura/

Komunikat nr 3 – wyniki matur

Możemy poszczycić się świetnymi osiągnięciami na olimpiadach i konkursach w randze ogólnopolskiej i wojewódzkiej.

Tylko w roku 2019/2020 dwoje uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł finalisty lub laureata olimpiad ogólnopolskich. Aleksandra Pawelec została laureatką VI Olimpiady Wiedzy o Mediach, czym potwierdziła, że jej dziennikarski talent jest nieprzypadkowy, gdyż ten sam tytuł uzyskała rok wcześniej na V Olimpiadzie Wiedzy o Mediach.

Drugą osobą z zaszczytnym tytułem na koncie i wstępem na wymarzony Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego jest Grzegorz Basiński, który został finalistą XXXII Olimpiady Filozoficznej.

Kolejną naszą dumą jest Rafał Czajka, który tylko w tym roku XVI Konkurs Fizyczny „Fascynująca Fizyka” opuścił z indeksem na dowolny wydział Politechniki Łódzkiej. Rafał jest nie tylko urodzonym fizykiem, ale też chemikiem, co potwierdza podwójny tytuł finalisty 55. i 56. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Świniarskiego organizowanego przez UMK w Toruniu.

Dwoje uczniów klas matematycznych: Julia Fijałkowska i Filip Tokarski, zostało finalistami V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „CONTINUUM”, który zorganizowała Politechnika Warszawska Filia w Płocku oraz Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza. Ci sami uczniowie oraz Michał Zabost zostali finalistami Konkursu Matematycznego „Matematyka Moja Pasja”, który z kolei zorganizował  Uniwersytet Łódzki. Finalistami XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „W Świecie Matematyki” im. Prof. Włodzimierza Krysickiego za który opowiada Politechnika Łódzka zostali: Julia Fijałkowska, Jakub Łompieś, Filip Tokarski oraz Maciej Kowalski.

Miłośnicy biologii: Jagoda Aniszewska, Maciej Rybicki, Karolina Kruk i Natalia Wacławiak zostali finalistami Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS.

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu jest szkołą, która umożliwia także rozwój pasji artystycznych i w tych obszarach również możemy pochwalić się szeregiem sukcesów. Na przykład Julia Sałuda zdobyła I miejsce w kategorii proza w 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O Literacki Laur Arbuza”.  Monika Czajka z kolei zdobyła III nagrodę w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Ziemowita Skibińskiego – ”Zaczyna się od słowa”. Natomiast Maja Ciesielska i Maciej Czapnik zdobyli I miejsce w X Wojewódzkim konkursie muzycznym “Piosenki stanu wojennego”.

To tylko część sukcesów, jakie nasi uczniowie uzyskali na wyższych szczeblach w roku 2019/2020. Z pozostałymi wyróżnieniami oraz osiągnięciami na szczeblu powiatowym
i rejonowym można się zapoznać na szkolnym facebooku oraz szkolnej stronie internetowej.

Ponadto cały czas zachęcamy wszystkich do poznania oferty naszej szkoły oraz komunikatów dla ósmoklasistów, które można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://lo1lowicz.pl/rekrutacja/

Przemyśl, Przeanalizuj, Wybierz!

Czekamy na Ciebie!