I Liceum Ogólnokształcące

Komunikat nr 11 – projekty edukacyjne cz. 2

Projekty edukacyjne w „Chełmońskim”

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego podejmuje szereg działań, których celem jest realizacja projektów edukacyjnych.

Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat szkoła pozyskała z WFOŚiGW w Łodzi 105 638 zł, które uzupełniła wkładem własnym w wysokości 19 422 zł. Spora część tej kwoty została przeznaczona na zakup nowoczesnego zestawu multimedialnego składającego się z laptopa, tablicy multimedialnej oraz krótkoogniskowego projektora do pracowni przyrodniczej. Ponadto zakupiono szereg pomocy naukowych, które zostaną wykorzystane do prowadzenia zajęć z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka. „Chełmoński” za punkt honoru postawił sobie zakup pomocy naukowych w wielokrotności umożliwiających sprawną pracę w grupach. Szkoła z dumą chwali się zakupem aplikacji cornith, która w układzie 3D tłumaczy tajemnice związane z człowiekiem.

„Chełmoński” stara się inwestować nie tylko w rozwój nowoczesnych pracowni, ale także w rozwój intelektualny swoich uczniów, dlatego stawia na projekty edukacyjne, których celem jest edukacja poprzez bezpośrednie konfrontowanie teorii z praktyką. Dlatego też lwia część środków pozyskanych z WFOŚiGW w Łodzi wykorzystywana jest na organizowanie wyjazdów i wycieczek dydaktycznych np. do kopalni w Bełchatowie, do Palmiarmi w Łodzi, do Ojcowskiego Parku Narodowego, a także konkursy których celem jest rozwój świadomości ekologicznej.

Szczegółowe informacje o zadaniach realizowanych we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi można znaleźć pod tym linkiem: https://lo1lowicz.pl/wfosigw/

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu realizuje także wyjazdy edukacyjne poza granicami kraju. Pierwszy wyjazd w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się do Grecji w dniach 10-23 listopada 2019 r. Celem wyjazdu było przygotowanie, we współpracy z greckimi przyjaciółmi, profesjonalnych facebookowych profili promujących region łowicki i region Pierias w Grecji. Wyjazdy mobilnościowe mają na celu także poznanie specyfiki kulturowej kraju, który jest gospodarzem projektu. Dlatego też uczestnicy projektu mieli niepowtarzalną szansę poznania lokalnej rodzinnej fabryki produkującej ser feta, lokalnego zakładu produkującego oliwę z oliwę, a także wziąć udział w wyjeździe edukacyjnym do Salonik i Meteorów. Ponieważ mobilność edukacyjna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
i była wysoko oceniona przez uczestników, szkoła pozyskała kolejne środki na organizację drugiej mobilności w nowym roku szkolnym.

Szczegółowe informacje o wyjeździe, jego celu oraz osiągniętych efektach można poznać pod tym linkiem: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox

„Chełmoński” bierze także udział w mniejszych lokalnych projektach np. „Małych Grantach” organizowanych przez ŁOK w Łowiczu. Z tą prężną instytucją kulturową szkołą współpracuje także przy projekcie „X Muza”, której celem jest promowanie wybitnych filmów i ich twórców.

Z pozostałymi projektami realizowanymi w I LO można zapoznać się pod linkiem: https://lo1lowicz.pl/projekty/, który i tak opisuje tylko największe działania szkoły.

W związku z okresem rekrutacyjnym szkoła zachęca kandydatów do zapoznania się z ofertą edukacyjną, charakterystyką szkoły, jej osiągnięciami oraz komunikatami skierowanymi do ósmoklasistów, które można znaleźć w tym miejscu: https://lo1lowicz.pl/rekrutacja/

Przemyśl! Przeanalizuj! Wybierz!

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego czeka na Ciebie!