I Liceum Ogólnokształcące

Jubileuszowy Zjazd Koleżeński w 100-lecie powstania Koła Wychowanków

04 października 2014, w scenerii złotej, polskiej jesieni 100-lecie swojego istnienia uroczyście obchodziło Koło Wychowanków naszej szkoły!Był to XX Zjazd Koleżeński w 100-lecie jego powstania. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, licznie zgromadzeni absolwenci oraz nauczyciele i uczniowie I Liceum.
Wśród gości honorowych, którzy zaszczycili zjazd swoją obecnością znaleźli się: wychowanka gimnazjum żeńskiego im. J. U. Niemcewicza – Pani Jadwiga Kazimierak, rotmistrz Bohdan Bełtowski – członek Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, przedstawiciele władz powiatu i miasta, Dyrektor OKE w Łodzi pani Danuta Zakrzewska, Dyrektor Delegatury Kuratorium w Łodzi pani Mirosława Nowacka. Przedstawiciele Koła Wychowanków i młodzież wystawili poczty sztandarowe do wszystkich sztandarów Koła i Liceum.

zjazd 1 zjazd 2
zjazd 3 zjazd 4

Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna krótko omówiła istotne wydarzenia z życia szkoły od ostatniego Zjazdu Koleżeńskiego.
Najlepsi uczniowie naszej szkoły, ci którzy uzyskali za poprzedni rok szkolny średnią 5,00 i więcej otrzymali z rąk Pani dyrektor Elżbiety Skonecznej i Pani dyrektor Mirosławy Nowackiej srebrne tarcze:

zjazd 5 zjazd 6

W tym uroczystym dla szkoły dniu odbyło się również ślubowanie klas pierwszych – na sztandar szkoły ślubowali reprezentanci każdej klasy pierwszej – laureaci i finaliści konkursów Kuratora Oświaty w Łodzi lub ci, którzy uzyskali w procesie rekrutacji najwyższą liczbę punktów: Paulina Gajda – klasa 1a, Natalia Kucińska – klasa 1b, Paulina Rogala – klasa 1c, Klaudia Kuza – klasa 1d

zjazd 7 zjazd 8

Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna przyjęła ślubowanie, następnie uczniom klas pierwszych wręczone zostały tarcze szkolne, wychowawcy klas, pani dyrektor oraz goście zaproszeni na uroczystość

zjazd 9 zjazd 10
zjazd 11 zjazd 12
zjazd 13 zjazd 14

Młodzież przedstawiła część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani Dominiki Kowalczyk

zjazd 15 zjazd 16
zjazd 17 zjazd 18

Następnie głos zabrali goście, życząc absolwentom liceum miłych przeżyć w dalszej części zjazdu a obecnym uczniom szkoły, aby byli godnymi kontynuatorami tradycji Koła.
Na zakończenie części oficjalnej na salę „wjechała” niespodzianka – TORT!

tort 1 tort 2

Po części oficjalnej nadszedł czas na wspomnienia … Absolwenci różnych roczników mieli okazję porozmawiać z rówieśnikami, obejrzeć kroniki szkolne, przypomnieć sobie klasę, usiąść w swojej ławce…

zjazd 19 zjazd 20
zjazd 21  zjazd 22
 zjazd 23  zjazd 24
 zjazd 25  zjazd 26
 zjazd 27  zjazd 28