I Liceum Ogólnokształcące

Jan Anyszewski z lasy 3d został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

Jak wszyscy dobrze wiemy wybory budzą wielkie emocje. Tak też było tym razem. 21 listopada 2022 roku odbyły się wybory do prezydium Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. Młodzieżowa Rada Powiatu to organ bezpartyjny, który nie jest związany z żadną partią polityczną czy ugrupowaniem politycznym. W Młodzieżowej Radzie każdą z ośmiu szkół średnich reprezentuje dwóch uczniów. Mamy przyjemność poinformować, iż uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J Chełmońskiego w Łowiczu, Jan Anyszewski, został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.
Wraz z nim do prezydium na posadzie wiceprzewodniczącego i sekretarza zostali kolejno: Mateusz Myszewski z ZSP nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oraz Katarzyna Litwin z II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Kadencja trwa 3 lata.
Celem Młodzieżowej Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, promocja kultury, ochrony środowiska, kształtowania oraz utrwalania postaw demokratycznych, a także organizowanie pomocy charytatywnej czy inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w powiecie, w szczególności w zakresie nauki, kultury oraz sportu.
Jest to druga kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. Pierwszą przewodniczącą Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego została Agata Blus- również uczennica z I LO im.

Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.
Jankowi gratulujemy i życzymy sukcesów w prowadzeniu tej instytucji młodych!