I Liceum Ogólnokształcące

Informatyczny Konkurs Bóbr-MAP – Edycja druga w ILO

Dnia 30 września 2021 r. o godz. 13:00 w naszej szkole odbył się Informatyczny Konkurs Bóbr-MAP – Edycja druga. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Przez 60 minut uczniowie klasy 3b z rozszerzoną informatyką rozwiązywali zadania konkursowe.

Zadania układali organizatorzy konkursu – wykładowcy Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Każdy z uczestników musiał zalogować się i rozwiązywać zadania na swoim koncie portalu konkursowego. Zadania obejmowały nie tylko treści informatyczne ale też matematyczne. Dodatkową trudność stanowiło to, że za błędne odpowiedzi punkty były odejmowane, a za nie udzielenie odpowiedzi nie przyznawano punktów. Czekając na wyniki życzymy Naszym Uczniom sukcesów.

Tekst i zdjęcia Jolanta Rybicka