I Liceum Ogólnokształcące

III Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny

W dniach 06, 07 czerwca 2013 roku odbywał się w naszej szkole finał III Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego.
W ramach współpracy między powiatami: łowickim, kartuskim, tatrzańskim i świdnickim już po raz trzeci zorganizowany został Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny – w tym roku gospodarzem był Powiat Łowicki oraz nasza szkoła.
Philip Dick stwierdził: „Matematyka jest wyrazem dążenia ludzkości do osiągnięcia absolutnej doskonałości estetycznej” – dlatego uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych wyżej wymienionych powiatów chętnie rywalizowali ze sobą – w dniu 06 czerwca rozwiązując zadania indywidualnie, 07 czerwca przystępując do etapu zespołowego Konkursu. Komisja Konkursowa, w której skład weszły wszystkie panie uczące matematyki, ogłosiła wyniki indywidualne i zespołowe. Zwycięzcom konkursu nagrody, ufundowane przez Powiat Łowicki, wręczyli: Pan Dariusz Kosmatka – Wicestarosta Łowicki, Pan Krzysztof Górski – przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego oraz Pani Dyrektor Elżbieta Skoneczna. Wszyscy Państwo podkreślali rolę matematyki jako „królowej nauk” i życzyli uczestnikom konkursu wielu jeszcze sukcesów w przyszłości:
INDYWIDUALNIE:
1 miejsce – Damian Fafuła – powiat świdnicki
2 miejsce – Anna Lasak – powiat świdnicki
3 miejsce – Michał Miłosz – powiat kartuski
3 miejsce – Robert Lichman – powiat łowicki

ZESPOŁOWO:
1 miejsce – drużyna: Karolina Czapnik, Katarzyna Gołębiewska, Robert Lichman i Jakub Zagórowicz – powiat łowicki
2 miejsce – drużyna: Kamila Kiedrowska, Michał Kasprzycki, Michał Miłosz, Arkadiusz Rompa – powiat kartuski

2 miejsce – drużyna: Anna Lasak, Bartosz Berezak, Damian Fafuła, Grzegorz Malczewski – powiat świdnicki

W wyniku klasyfikacji końcowej najlepszą okazała się drużyna ze Świdnicy – osiągając łącznie najwyższą liczbę punktów – GRATULUJEMY!

Z pewnością nie byłoby sukcesów uczniów bez rozbudzania pasji do matematyki i zachęcania do ciężkiej pracy – czyli bez pracy nauczycieli – dlatego też wszystkim Paniom wręczone zostały podziękowania za przygotowanie uczniów i pracę w Komisji Konkursowej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Kolejny Konkurs Międzypowiatowy odbędzie się w przyszłym roku w powiecie tatrzańskim.