I Liceum Ogólnokształcące

I Powiatowy Konkursu z nauki o języku polskim pod hasłem: „Kultura języka polskiego”.

W dniu 27 stycznia 2016 roku się w naszej szkole odbył się po raz pierwszy konkurs z nauki o języku…

Celem konkursu było: krzewienie wiedzy o języku ojczystym; rozwijanie u uczniów świadomego używania języka polskiego; wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka polskiego; rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów;

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wiedzy z nauki o języku polskim, test trwał 60 min.
Konkurs został objęty honorowym patronatem dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr. hab. Piotra Stalmaszczyka.

W Konkursie wzięło udział 16 uczniów z dwóch szkół Powiatu Łowickiego.

Gościem honorowym była Pani dr hab. Renata Marciniak-Firadza – pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego – Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii, która była opiekunem merytorycznym konkursu.