I Liceum Ogólnokształcące

I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH „MŁODY , ŚWIADOMY OBYWATEL”

W dniu 25 kwietnia 2023 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie „Młody, świadomy obywatel”.
Adresatami powyższego konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z powiatu łowickiego.
Koordynatorką przedsięwzięcia była p. Wioletta Pokora we współpracy z p. Joanną Skoneczną –
Sałudą.
Celami powyższej inicjatywy było promowanie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego wśród
młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej konstytucji, promowanie
najzdolniejszych uczniów czy wreszcie integracja uczniów z terenu powiatu łowickiego.
Na nasze zaproszenie odpowiedziało sześć szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Łowiczu, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi
w Łowiczu, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie, Szkoła Podstawowa
im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach, Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Dzierzgówku, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego
w Bełchowie.
Do zmagań konkursowych przystąpiło dwanaścioro uczniów. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut. Prace uczestników sprawdziła komisja konkursowa złożona z nauczycielek wiedzy o społeczeństwie i historii. Podczas prac komisji młodzi uczestnicy konkursu spędzali czas ze starszymi koleżankami z I LO z klasy II D, które przygotowały quizy tematyczne i zabawy integracyjne.
Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła troje laureatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.
Na pierwszym miejscu uplasowała się Iga Kierzkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Łowiczu.
Drugą lokatę zdobyła Liliana Dziedziela również ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Łowiczu.
Trzecie miejsce uzyskał Franciszek Plichta ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami
Integracyjnymi w Łowiczu.
Nagrody dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe w Łowiczu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu, zwłaszcza, że poziom ich
prac był również na wysokim poziomie. Słowa podziękowania za przygotowanie uczniów oraz
sumienną pracę w komisji konkursowej kierujemy do nauczycielek, sprawujących opiekę
merytoryczną nad młodymi ludźmi.