I Liceum Ogólnokształcące

I miejsce w Turnieju „Pierwsza Pomoc-uczniowie uczą się ratować życie”.

W dniu 22 czerwca 2021 roku w miejscowości Guźnia k. Łowicza odbył się I Turniej „Pierwsza Pomoc-uczniowie uczą się ratować życie”, którego organizatorem był Powiat łowicki, partnerami zaś Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu oraz Wojewódzka Stacja ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Celem Turnieju jest propagowanie i popularyzacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, rozwijanie świadomości w zakresie aktywnego niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków i zdarzeń, a także kształtowanie wśród młodzieży umiejętności współpracy w grupie.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice  z klasy 1a: Wiktora Gontarek, Małgorzata Krawczyk, Magdalena Wojenko.  Dziewczęta okazały się najlepsze  spośród  wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu łowickiego uczestniczących w Turnieju i  zajęły I miejsce, wykazując się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrożenia życia i zdrowia.

Opiekunem uczennic był Pan Adam Heince.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Tekst i fot. A. Heince