I Liceum Ogólnokształcące

I Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego

11 stycznia 2013r. odbył się Etap I Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych.Organizatorem konkursu był Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu pod patronem Marszałka Województwa Łódzkiego.W etapie szkolnym uczestnicy rozwiązywali test pisemny sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, słownictwo i gramatykę oraz elementy wiedzy ogólnej z zakresu kultury i realiów życia W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Do udziału w Etapie II zakwalifikowali się:

Jakub Fijałkowski – uczeń klasy 3a

Piotr Pietrzak – uczeń klasy 2b

Kinga Soborska- uczennica klasy 3e

Etap II odbył się 1 marca w ZKN w Łowiczu

100_1381