I Liceum Ogólnokształcące

„Chełmoński” zaprasza do klasy politechnicznej!

Drodzy ósmoklasiści! Już 16 kwietnia I Liceum Ogólnokształcące zaprasza na Dzień Otwarty od godz. 15.00. Warto przypomnieć zatem, że w przyszłym roku szkolnym 2024/25 szkoła
oferuje naukę w dwóch klasach: 1a – medycznej i 1b – politechnicznej.
Dlaczego warto wybrać profil „b” w I LO?
To możliwość studiowania na wymarzonych kierunkach: informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia,
zarządzanie, architektura, geodezja, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria
produkcji… i innych.
To kształcenie o zwiększonej liczbie godzin z przedmiotów wiodących, także w ramach kół rozwijających zainteresowania.
To praca pod okiem fachowców w szkole i podczas zajęć na uczelniach wyższych.
To również droga do rozwijania pasji oraz relacji z nowymi przyjaciółmi!
Warto pamiętać, że przedmioty rozszerzone w klasie 1 b – politechnicznej to matematyka, fizyka i język angielski a przedmioty punktowane w procesie rekrutacji → język polski, matematyka, fizyka, język angielski.
Szczegóły oferty edukacyjnej można znaleźć na stornie: https://lo1lowicz.pl/ w zakładce → Rekrutacja lub usłyszeć i zobaczyć 16 kwietnia! I Liceum zaprasza na Dzień Otwarty!