I Liceum Ogólnokształcące

Badamy DNA i zwiedzamy muzeum w Warszawie….

04 lutego 2016 roku kolejna już grupa uczniów klas biologiczno-chemicznych uczestniczyła w arcyciekawych warsztatach.

Celem warsztatów w laboratorium BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie było badanie DNA, czyli – „zbadanie zróżnicowania genetycznego populacji uczestników zajęć względem locus D1S80″. Uczniowie izolowali swój DNA z policzka i poddawali go „obróbce”, stosując różne metody, znane z podręcznika biologii np. PCR czy elektroforeza.

Na zajęciach uczniowie mieli okazję nauczyć się pipetowania (15 minut!), obsługiwania wirówki i nakładania DNA do otworu w żelu agarozowym – studzienek , w elektroforezie.

Otrzymany produkt – DNA, mogli wszyscy oglądać po uprzednim zastosowaniu barwnika. Towarzyszyły temu emocje związane z tym, czy otrzymany wynik to homozygota czy heterozygota !

Mimo kilku godzin spędzonych w laboratorium, wszystkim bardzo podobały się zajęcia, Uczniowie mieli okazję skonfrontować teorię wyniesioną ze szkoły z praktyką nabytą w laboratorium biotechnologicznym.

W tym dniu byliśmy również w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN.

„Budynek muzeum z zewnątrz jest stonowany i nawiązuje do prostej bryły pobliskiego pomnika Bohaterów Getta i architektury powojennych budynków Muranowa. Jednak wewnątrz na całej długości i wysokości jest przecięty rozświetloną, rzeźbiarską przestrzenią stworzoną przez dwie pofalowane ściany.

Jest to wieloznaczna i metaforyczna architektura, która opowiada historię żydowskich dziejów na ziemiach polskich – niemal przeciętych przez Zagładę i powojenne represje. Jednocześnie jasne, otwarte przestrzenie budynku i użyte w nim naturalne materiały (drewno, kamień, miedź i mosiądz) odzwierciedlają hasło „muzeum życia”, poświęconego tysiącowi lat życia Żydów polskich i nie ograniczającego się do tematyki Holokaustu.”

Dzięki interaktywnemu zwiedzaniu wystawy, każdy mógł zgłębić wiedzę z danego okresu i ciekawie spędzić czas.

Opiekunem młodzieży była Pani Urszula Tworek.