I Liceum Ogólnokształcące

Absolwent naszej szkoły został biskupem!!!

W czwartek 04 lutego 2016 roku święcenia biskupie przyjął trzeci już absolwent naszej szkoły!

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. dra hab. Wojciecha Tomasza Osiala biskupem pomocniczym Diecezji Łowickiej. Święcenia biskupie przyjął podczas uroczystej eucharystii, w czwartek 4 lutego 2016r. w Bazylice Katedralnej o godz. 11.00. Głównym szafarzem świeceń był bp Andrzej Dziuba a współkonsekratorami: abp Celestino Migliore (Nuncjusz Apostolski w Polsce) i abp Marek Jędraszewski (Metropolita Łódzki). Najważniejszym momentem święceń było nałożenie rąk biskupów i modlitwa konsekracyjna. Poprzez ten gest udzielany jest dar Ducha Świętego. Biskup konsekrator namaścił głowę nowego biskupa olejem krzyżma, wręczył mu Księgę Ewangelii a także insygnia biskupie: pierścień – znak wierności, mitrę – znak świętości i pastorał – znak władzy pasterskiej.

Jako swoje hasło bp Wojciech Osial przyjął słowa „Dominus cor intuetur!” „Pan patrzy w serce!”. A w herbie umieścił pelikana – symbol Chrystusa i Eucharystii, który również nawiązuje do miasta Łowicza, w którego herbie są dwa pelikany.

Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości pana Adama Staszewskiego.

Na zakończenie eucharystii bp Wojciech Osial ze wzruszeniem ale pełen szczęścia błogosławił wszystkich zebranych w katedrze. Cała uroczystość przebiegała w duchu modlitwy za nowego biskupa i ogromnej radości, czego wyrazem były gromkie brawa, jakie otrzymał na zakończenie święceń. Życzenia nowemu biskupowi składały m. in. delegacje duchowieństwa, osób konsekrowanych, przedstawiciele władz samorządowych i wielu życzliwych mu osób. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły. Otrzymał od nas obraz „Krzyż w zadymce” Józefa Chełmońskiego, by przypominał mu lata spędzone w naszym liceum. Przedstawione na obrazie zagubione w śnieżnej kurzawie ptaki i samotny krzyż opierający się podmuchom wiatru, są symbolem współistnienia tego, co ziemskie i nadprzyrodzone, i przypominają o wszechogarniającej obecności Boga. Otrzymał od nas również chełmofon niebiański, który od razu zamienił z piuską. Ogromnie się cieszymy nominacją naszego absolwenta! Siostra Małgorzata Perechowska.


biskup 5