I Liceum Ogólnokształcące

Akademickie Targi w naszej szkole

Akademickie Targi w Łowiczu 2023.03.08 ściągnęły do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu przedstawicieli Uczelni łódzkich, mazowieckich.

W wydarzeniu uczestniczyły również podległe jednostki edukacyjne oraz instytucje z obszaru rynku pracy.

Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Targi pozwolą przybliżyć młodzieży ze szkół średnich ofertę akademicką, przybliżyć kulturę oraz odpowiedzieć młodzieży na pytania.

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowy Patronatem Starosty Łowickiego.

Podczas targów można było spotkać się z:

1. Menedżerską Akademią Nauk Stosowanych z Warszawy,

2. Wyższą Szkołą Finansów i Informatyki z Łodzi,

3. Uczelnią Nauk Społecznych z Łodzi,

4.Collegium Civitas z Warszawy,

5. Politechniką Warszawska filią w Płocku,

6. Wyższą Szkołą Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu z Łodzi,

7. Powiatowym Urzędem pracy z Łowicza,

8.Zakładem Karnym z Łowicza,

9.Powiatową Komendą Policji z Łowicza,

10. Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu,

11.Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach.

Przesyłamy fotorelację oraz zachęcamy do udostępnienia na stronie internetowej oraz w social mediach.

www.akademickieinicjatywy.pl

 

Zespół Akademickich Inicjatyw

www.akademickieinicjatywy.pl

690268622            695303323