I Liceum Ogólnokształcące

99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości…

11 listopada to dzień szczególny dla każdego Polaka.Po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy oraz Rosję nasza ojczyzna odzyskuje niepodległość. Pomimo wszystkich przeciwności losu nasz naród przetrwał. Trzeba o tym pamiętać, bo wolność to dobro, które należy pielęgnować i o nie dbać.
10 listopada 2017 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w powiatowo-miejskich uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości – poczty wystawiła klasa 3c. Pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego kwiaty złożyły liczne delegacja w tym delegacja I LO pod przewodnictwem Pani Dyrektor Doroty Dziekanowskiej:

11 listopada to również szczególny dzień dla mieszkańców Łowicza, to święto patronki miasta i diecezji łowickiej św. Wiktorii.
Uczniowie naszej szkoły z klasy 3a i 3b przeżyli go dumnie, z szacunkiem i z godnością, wystawiając poczty do sztandaru I LO i sztandaru AK, którym opiekuje się Klub Historyczny.
Podążali w procesji za relikwiarzem ze szczątkami św. Wiktorii, następnie na Starym Rynku wysłuchali hymnu państwowego oraz modlitwy za Ojczyznę, miasto i diecezję. Uroczystości zakończyła msza św. w katedrze w intencji Ojczyzny.
Ojczyzna to naród, a cytując słowa marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. (…)”