I Liceum Ogólnokształcące

„UMED edukuje”

Już po raz trzeci w tym roku szkolnym, w czwartek 22 września, uczestniczyliśmy w zajęciach, które odbywają się w ramach projektu „UMED edukuje” (POWR.03.01.00-00-T031/18-00). Tym razem mieliśmy okazję być w Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych w Łodzi – nowoczesnym kompleksie naukowo-badawczym Uniwersytetu Medycznego. W ramach Bloku III
projektu, zatytułowanego „Nauki o zdrowiu” wysłuchaliśmy wykładów na temat:
1. Ty też będziesz seniorem.
Celem wykładu było zapoznanie z procesem starzenia się oraz problemami wieku podeszłego w kontekście zmian w organizmie ludzkim i ich wpływu na społeczną aktywność osób starszych.
Mieliśmy też możliwość skorzystania z symulatora odczuć osoby starszej, co pomogło nam lepiej zrozumieć sytuację życiową osób w podeszłym wieku.
2. Molekularne podłoża chemioterapii
Prelegentka wprowadziła nas w tematykę zagadnień związanych z pracą naukową i opracowywaniem w jej ramach nowych strategii terapii antynowotworowych z wykorzystaniem hodowli komórkowych i metod biologii molekularnej na wybranych przykładach. Mogliśmy też zajrzeć do prawdziwego
laboratorium, gdzie może uda się kiedyś odnaleźć skuteczny lek przeciw nowotworom.
3. Patogeneza chorób nowotworowych
Poznaliśmy zagadnienia z zakresu biologii komórki oraz medycyny molekularnej, mechanizmy powstawania chorób nowotworowych z uwzględnieniem możliwości ich terapii.
Może wśród ucz. kl. 3 a i 3 c jest ktoś, kto zostanie odkrywcą skutecznych sposobów leczenia
nowotworów? To byłoby odkrycie na miarę Nagrody Nobla!!!