I Liceum Ogólnokształcące

SUKCES  I LO  W  XLVIII OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ

 Oliwia Pietrzak z klasy III cp  i Julia Rosłonek z klasy III dp przygotowują się do zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej, które odbędą się 5 i 6 lutego 2022 roku na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w Łodzi. Obie uczennice napisały bardzo ciekawe prace w etapie szkolnym i  z wysoką punktacją zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu .

Oliwia przygotowała pracę na temat wzniesienia antropogenicznego znajdującego się najbliżej nas, czyli o górze Kamieńsk. Jej powstanie jest skutkiem znajdującej  się w pobliżu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Bełchatowie. Jest to najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce. W pracy zawarta została historia góry, przebieg  jej rekultywacji, znajdująca się tam flora i fauna oraz pomysły na dalszy rozwój i zagospodarowanie.

Celem pracy Julii pt.: “ Uwarunkowania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie gminy wiejskiej Łowicz” było przedstawienie różnorodnych źródeł OZE i sposobów ich wykorzystania z uwzględnieniem ich rozmieszczenia na terenie gminy oraz analiza czynników  geograficzno-fizycznych, które sprzyjają bądź nie sprzyjają odnawialnym źródłom energii. W pracy zawarto także opisy działania władz samorządowych w zakresie realizowanych bądź zrealizowanych projektów związanych z OZE oraz własne rekomendacje dotyczące dodatkowych możliwych rozwiązań w ww. temacie.

Prace mają charakter analityczny, zostały oparte na analizie dokumentów źródłowych, a praca Julii dodatkowo na własnych wywiadach z pracownikami czy mieszkańcami gminy.

Uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!