I Liceum Ogólnokształcące

Studenci – Absolwenci Naszej Szkoły z wizytą w I LO

W środę 19 lutego 2020 r. mieliśmy okazję spotkać się z Absolwentami Naszej Szkoły a obecnie studentami dwóch politechnik.

Pan Wiktor Kunikowski, maturzysta z 2019 r. a obecnie student elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, spotkał się z uczniami klasy 1 bp i 2 b.  Nasz Absolwent przedstawił młodszym kolegom wymagania dla kandydatów i specyfikę studiów politechnicznych, warunki rekrutacji, warunki studiowania i opis zajęć na pierwszym roku studiów. Pan Wiktor Kunikowski posługując się prezentacjami omówił program studiów, scharakteryzował kampus uczelniany Politechniki Łódzkiej, zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, sposoby ich zaliczania, omówił egzaminy i wyjaśnił co to są punkty ETFS, kolokwia, wejściówki. Podkreślał rangę matematyki i fizyki na pierwszym roku studiów, potrzebę systematyczności, powtarzania materiału i aktywnego udziału w zajęciach. Na końcu Nasz Gość odpowiadał na pytania uczestników spotkania.

Na kolejnym spotkaniu z uczniami klasy 2b i 3b Pan Jędrzej Wojda, również Nasz Absolwent i ubiegłoroczny maturzysta, a obecnie student na kierunku budownictwo Politechniki Warszawskiej, zapoznał zainteresowanych ze swoimi doświadczeniami studenta.  Podkreślił rangę egzaminu maturalnego jako najważniejszego i decydującego o dalszej karierze młodych ludzi. Pan Jędrzej Wojda prezentował życie studenta zarówno na uczelni jak tez poza zajęciami, a mówiąc o najważniejszych przedmiotach na początku studiów wymienił matematykę i chemię a w kolejnym semestrze również fizykę i mechanikę. Odpowiadał też na liczne pytania słuchaczy.

Bardzo dziękujemy  Absolwentom Naszego Liceum za to interesujące spotkanie i liczymy, że będą następne.

Fotografie i tekst Jolanta i Marek Rybiccy