I Liceum Ogólnokształcące

Kurs pierwszej pomocy w I LO

Polski Czerwony Krzyż co roku organizuje kursy udzielania pierwszej pomocy.
W bieżącym roku szkolnym dwie grupy uczniów klas drugich naszego liceum uczestniczyły w Kursie Pierwszej Pomocy.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadziła pani Katarzyna Owczarzak – instruktor PCK. Licealiści zdobyli cenną wiedzę z zakresu postępowania z poszkodowanym w różnych sytuacjach. W trakcie trwanie kursu uczą się, jak ocenić miejsce urazu oraz stan pacjenta, zapoznają się z zasadami wykonywania sztucznego oddychania, pośredniego masażu serca, tamowania krwotoków. Ćwiczenia praktyczne na fantomach pozwalają na doskonalenie umiejętności. Kursanci po zdaniu egzaminu mogą otrzymać zaświadczenie z certyfikatem uznawanym przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Za pozytywny wynik z obu części egzaminu uczniowie otrzymają certyfikat uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Gratulujemy!!!