I Liceum Ogólnokształcące

Zmiany klimatu – warsztaty.

7 X 2020r uczniowie rozszerzający biologię i geografię z klas: 3a, 3c, 2bg, 2cg, 2cp, 2dp, 1c i 1d, uczestniczyli w warsztatach dotyczących zmian klimatu. Zajęcia były przeprowadzone w grupach, w pracowni biologicznej i geograficzne, przez edukatorów z Ośrodka Działań Ekologicznych ,,ŹRÓDŁA” w Łodzi, w ramach realizowanego projektu ekologicznego, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi pt. Nie podgrzewaj atmosfery !. Celem warsztatów było nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej rangi w odbiorze społecznym, uświadomienie osobistej odpowiedzialności każdego z nas oraz ukazanie możliwości indywidualnych działań na rzecz klimatu.
Urszula Tworek i Agnieszka Piorun