I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 2 tablic interaktywnych.

Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 13.12.2017 roku do godz. 12:00

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – umowa