I Liceum Ogólnokształcące

Zamiana ról, czyli lekcje według uczniów!

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji zorganizowano w naszej szkole “wodną grę terenową”.
Był to dobry moment, by przypomnieć wszystkim uczniom, że wodę należy szanować.
Obecnie co 3 człowiek na ziemi używa wody pitnej, która jest zanieczyszczona. Nasza gra miała na celu uświadomienie jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie za sobą spadek jej zasobów.
Spotkanie rozpoczęły pani profesor Urszula Tworek i pani profesor Agnieszka Piorun. Arcyciekawa lekcja biologii i geografii tym razem wyglądała nieco inaczej, bo… była prowadzona przez dwie uczennice klasy IIA – Aleksandrę Olejniczak i Annę Szczęsną.
W grze brali udział uczniowie klas drugich rozszerzający biologię i geografię. Zostali oni podzieleni na 5 grup:
• Organizacje pozarządowe
• Dziennikarze i dziennikarki
• Władze lokalne
• Uczniowie i uczennice
• Społeczność lokalna, która zmaga się z utrudnionym dostępem do wody.
Członkowie grup musieli zaprezentować wizję ograniczania zużycia wody z punktu widzenia danej zbiorowości. Uczestnicy na wykonanie każdej z 5 konkurencji mieli 10 minut. Na każdej ze stacji zmagali się z różnymi zadaniami i musieli wykazać się wiedzą nt. różnic w zużyciu wody na świecie, wirtualnej wody czy uzyskiwania wody przez osoby, które mają utrudniony dostęp do niej. Członkowie poszczególnych grup musieli “przejść labirynt”, “wyrównać zużycie wody na Ziemi”.
Wydarzenie było kontrolowane przez panią dyrektor oraz nauczycielki prowadzące.

 

 

Nadrzędnym celem gry było przybliżenie problemów wynikających z zanieczyszczeń i braku wody. Oprócz walorów edukacyjnych spotkanie miało także charakter integracyjny. Tak jak praca zespołów przynosi efekty, tak wspólne działania na rzecz gospodarki wodnej mogą przyczynić się do lepszych warunków życia innych ludzi.
JEDNA KROPLA, MORZE ZMIAN!
W ramach obchodzonego Światowego Dnia Wody Rada Rodziców ufundowała dla każdego butelkę zdrowej wody. (Karolina Jóźwiak klasa 2a)