I Liceum Ogólnokształcące

XXXI Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół

W dniach 17-19 marca 2011r. odbył się w Wałczu XXXI Zjazd Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-kulturalną wspierającą szkoły, które z racji swego wieku, tradycji i zasług uznawane są za najstarsze w kraju. Ma na celu promocję szkół członkowskich oraz kultywowanie tradycji i dorobku szkolnictwa w dorzeczu Odry i Wisły, jak również podejmowanie aktualnych kwestii oświatowych i dzielenie się doświadczeniem.

Jej członkowie niosą bezinteresowną pomoc polskiej szkole, pomagają w promocji dorobku dydaktyczno-wychowawczego wielowiekowych szkół średnich w kraju, stanowiących chlubę kultury polskiej. Służą radą w poszukiwaniu źródeł, wydawaniu monografii poszczególnych szkół i innych okolicznościowych wydawnictw. Organizacja inspiruje też lokalnych miłośników placówek oświatowych do znajdowania sponsorów, ratowania zabytkowej architektury szkolnej. Idea stworzenia organizacji skupiającej społeczności najstarszych polskich szkół ma swoją już kilkudziesięcioletnią tradycję, gdyż sięga początków lat siedemdziesiątych XX wieku. To wtedy z okazji obchodów 200 – rocznicy Komisji Edukacji Narodowej odbyło się w Warszawie 10 grudnia 1973 r. pierwsze spotkanie wielowiekowych szkół średnich. Niestety, na następne spotkanie trzeba było czekać aż do roku 1991, kiedy to w dniach 15-16 lutego w Skarżysku – Kamiennej został powołany Klub Najstarszych Szkół w Polsce. Odtąd Klub pod patronatem Ministerstwa Oświaty formalnie organizuje zjazdy delegatów szkół i spotkania Zarządu. Z biegiem lat przekształcił się w organizację prawną o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd, wybierany na Walnym Zjeździe organizacji. Siedzibą Stowarzyszenia jest szkoła aktualnie urzędującego Prezesa. Do 2000 roku był nim prof. dr hab. Adam Massalski – Rektor Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Obecnie funkcję tę pełni długoletni wiceprezes Stowarzyszenia dr Józef Świeboda, były nauczyciel w I LO w Rzeszowie, zastępcą jest dr Henryk Zasępa, były dyrektor I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu, obecnie Przewodniczący Rady Miasta Łowicza.

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia są cykliczne zjazdy przedstawicieli szkól. Spotkania te pozwalają zapoznać się z historią danej placówki oświatowej, jej osiągnięciami jak i problemami. Nasze Liceum dwukrotnie organizowało zjazdy w 1999 i 2007 r. Stowarzyszenie planuje wydanie albumu najstarszych szkół średnich w kraju, rekomendującego polską oświatę w obliczu integrującej się Europy. Przedsięwzięcie to objęte jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Najstarsze szkoły średnie w dorzeczu Odry i Wisły

Data Nazwa szkoły Data Nazwa szkoły

1519 (1573)

1551

1555

1567

1568

1582

1588

1559 (1921)

1575 (1868)

1584

1597

1611

1613

1616

1617

 

 

L O  im. Marii Magdaleny w  Poznaniu

L O im. H. Kołłątaja w Pińczowie

L O w Lesznie

L O w Pułtusku

L O im. M. Kopernika w Toruniu

I L O im. ST. Staszica w Lublinie

I L O im. B. Nowodworskiego w Krakowie

I L O im.  M. Kopernika w Gdańsku

I L O im.  M. Kopernika w Jarosławiu

I L O im.  A. Asnyka w Kaliszu

I LO  im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

I LO  im. ST. Małachowskiego w Płocku

I LO   Gostamianum w Sandomierzu

I LO  im. T. Kościuszki w Łomży

I LO  im.  J. Słowackiego w Przemyślu

 

1623

1623

1626

1628

1629

1658

1656

1668

1675

1685

1698

1724

1742

1756

1773

1773

I LO  im.  C.K. Norwida w Bydgoszczy

I LO  im. Filomatów w Przemyślu

I LO  Corolinum w Nysie

I LO  im.  J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Zespół Szkół Tekstylno – Handlowych w Żagań

I LO im.  ST. Konarskiego w Rzeszowie

I LO  im.  J.I. Kraszewskiego w Drohiczynie

I LO  im.  J. Chełmońskiego w Łowiczu

I LO  im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

IV LO im. T. Chałubińskiego w Radomiu

I LO  im. T. Kościuszki w Legnicy

I LO  im.  Stefana Żeromskiego w Kielcach

I LO  im.  Bolesława Chrobrego w Pszczynie

I LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie

I LO  im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

I LO  im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie