I Liceum Ogólnokształcące

XXII edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art”

W dniu 21 kwietnia 2012 roku w Goleniowie komisja XXII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art”, pod przewodnictwem Leszka Żebrowskiego – profesora nadzwyczajnego Akademii Sztuki w Szczecinie, dokonała oceny prac nadesłanych na Festiwal i postanowiła przyznać I miejsce w kategorii FOTOGRAFIA uczennicy klasy 2e – Oliwii Królak, za zdjęcie pt. „Nieświadome wybory”.

Ogółem na Festiwal wpłynęło 1996 prac plastycznych, z tego 461 zdjęć. Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców.Rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje, których celem jest niesienie pomocy dzieciom. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych.                                        

Serdecznie gratulujemy laureatce!