I Liceum Ogólnokształcące

XVIII Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2016”.

W dniu 14 stycznia 2016 roku ogłoszony został ranking liceów 2016 – nasza szkoła uzyskała tytuł SREBRNEJ!

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego
zajmuje 24 miejsce w województwie i 271 wśród najlepszych liceów w Polsce!

„Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.” (źródło: http://www.perspektywy.pl/)

Mamy nadzieję, że wysiłek tegorocznych maturzystów oraz osiągnięcia uczniów pozwolą nam na co najmniej taki sam wynik w przyszłym ranking!

Poniżej przedstawiamy tych, których osiągnięcia i sukcesy pozwoliły na przyznanie szkole tytułu SREBRNEJ SZKOŁY!