I Liceum Ogólnokształcące

XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.

W ramach współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ dnia 20 kwietnia 2016 roku młodzież klas II i I rozszerzająca geografię wyruszyła na Festiwal Nauki do Łodzi!

Na początku zwiedziliśmy ogródek geologiczny na powietrzu. Widzieliśmy ciekawe skały magmowe, osadowe i metamorficzne oraz skamieniałości, które pozostały z epoki lodowcowej.

 

Następnie udaliśmy się do auli, gdzie wysłuchaliśmy wykładu profesora Piotra Czubli z Katedry Geologii „Góry w nowym świetle. Tektonika płyt a procesy endogeniczne”. Wykładowca przedstawił nam najważniejsze informacje na temat gór i górotworów. Został poruszony także temat o dryfie kontynentów. Na prezentacji mieliśmy okazję zobaczyć zdjęcia, które przedstawiały wszystkie kontynenty i ich wygląd w przeszłości. Pan profesor Piotr Czubla podał nam ciekawe dowody na tę teorię.

O godz. 11. 00 rozpoczął się kolejny wykład profesor Agnieszki Podstawczyńskiej z Katedry Meteorologii i Klimatologii. Jego tematyką była groźna pogoda, wichury i upały. Został poruszony temat globalnego ocieplenia, którego powoli stajemy się świadkami. Skrupulatnie omówiliśmy przyczyny upałów oraz ich wpływ na człowieka. Pani profesor Agnieszka Podstawczyńska nie zapomniała również wspomnieć o środkach bezpieczeństwa, jakie należy przedsięwziąć, aby uchronić się przed takimi falami gorąca. W drugiej części wykładu, rozmawialiśmy o trąbach powietrznych, których ilość także może się zwiększyć w przyszłości. Szczegółowo omówiliśmy powstawanie tornad, ich charakterystykę oraz sposoby ochrony przed nimi. Na koniec, wykładowcy, aby sprawdzić naszą wiedzę z tego zakresu, przeprowadzili dla nas konkurs. Wszystkie trzy grupy z I LO w Łowiczu zaprezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy! Nasza opiekunka pani Agnieszka Piorun była z nas dumna!