I Liceum Ogólnokształcące

XV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2020

Dnia 9 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w naszej szkole odbył się konkurs informatyczny ,,Bóbr”.
Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
Przez 60 minut uczniowie klasy 2cyber zdalnie rozwiązywali zadania konkursowe. Zadania układali organizatorzy konkursu – wykładowcy Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Każdy z uczestników musiał zalogować się i rozwiązywać zadania na swoim koncie portalu konkursowego. Zadania obejmowały nie tylko treści informatyczne ale też matematyczne. Dodatkową trudność stanowiło to, że za błędne odpowiedzi punkty były odejmowane, a za nie udzielenie odpowiedzi nie przyznawano punktów. Czekając na wyniki życzymy Naszym Uczniom sukcesów w tej edycji Konkursu Informatycznego „Bóbr”.
Tekst Jolanta Rybicka
Fotografie uczniowie klasy 2 cyber