I Liceum Ogólnokształcące

XIV WIELKA LEKCJA GEOGRAFII

Dnia 4 marca uczniowie naszego liceum pod opieką Pani Agnieszki Piorun wzięli udział w XIV Wielkiej Lekcji Geografii im. Zbyszka Łuczaka na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem tegorocznej edycji były żywioły i uroki gór. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania 7 wykładów. Pierwszy z nich poprowadzony został przez przyjaciela Pana Zbyszka Łuczaka – przybliżył on najciekawsze z wypraw patrona tego zdarzenia. Bardzo interesujące okazały się również kolejne wykłady na temat lodowców i badań prowadzonych przez polarników oraz wulkanizmu i zagrożeń biosfery gór. Następnie uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w krótkim teście.
Dodatkową atrakcją była wystawa fotografii „Góry Zbyszka Łuczaka”.
Wizyta na Uniwersytecie Łódzkim okazała się nie tylko interesującym sposobem przedstawienia mistyki gór, ale także ciekawą formą pozwalającą zgłębić tematy realizowane na lekcjach geografii w szkole.