I Liceum Ogólnokształcące

Wyniki matury MAJ’2013

Jesteśmy dumni – 119 naszych tegorocznych absolwentów, czyli 100% otrzymało świadectwa dojrzałości! Wyniki matury maj’2013 to kolejny sukces młodzieży Chełmońskiego!

Wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych plasują naszych maturzystów znacznie powyżej średniej krajowej – przedstawia to poniższy wykres:

Również wyniki z przedmiotów zdawanych dodatkowo, na poziomie rozszerzonym w większości są wyższe lub równe średniej krajowej – marzenia naszych maturzystów dotyczące studiowania na określonym kierunku zostaną spełnione!
GRATULUJEMY!

MATURA MAJ'2013 zakres rozszerzony