I Liceum Ogólnokształcące

Wyniki III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji

W dniu dzisiejszym odbył się w naszej szkole III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Rosji dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Organizatorkami były nauczycielki języka rosyjskiego.

W konkursie udział wzięło łącznie 22 uczniów z następujących szkół:  Gimnazjum w Bielawach, Gimnazjum w ZSP w Kocierzewie Płd., Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu, ZSP nr 1 w Łowiczu, ZSP nr 4 w Łowiczu  oraz I LO w Łowiczu. Konkurs miał charakter indywidualny, jednoetapowy. Polegał na rozwiązaniu testu w języku polskim. Pytania w tym roku dotyczyły obiektów z listy dziedzictwa UNESCO w Rosji.  Za cały test można było otrzymać maksymalnie 21 punktów. Dla zaproszonych gości przygotowano słodki poczęstunek.
Komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła zwycięzców:

KATEGORIA – GIMNAZJUM
Kosmala Wioletta – I miejsce
Mikołajczyk Monika – II miejsce
Jakubik Aleksandra – III miejsce

KATEGORIA – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
Cieśla Katarzyna – I miejsce
Wojciechowska Dominika – II miejsce
Golis Justyna – III miejsce

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!
Dominika Pieścik, Ewelina Kapusta.