I Liceum Ogólnokształcące

Wykład pt. „Młodzież w PRL-u”

Uczniowie klas 1c, 1e, 2e i 3e I LO im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu oraz przedstawiciele  II LO im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 2 im. J. Wegnera, 24 marca 2011 r. uczestniczyli po raz kolejny w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy pani Dyrektor szkoły Elżbiety Skonecznej i Zarządu Klubu Historycznego im. AK, poświęconemu najnowszym dziejom Polski. Tym razem swoją wiedzą podzielił się z młodzieżą łowickich szkół pan dr hab. Marek Wierzbicki, przedstawiciel Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, historyk, politolog, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Wykład pt. „Młodzież w PRL-u” był pewną formą opowieści o kolejach losu młodego pokolenia „Polski Ludowej”.
W pierwszej części prelekcji pan M. Wierzbicki przedstawił udział młodych w życiu politycznym PRL po obu stronach barykady, zarówno
w organizacjach (oficjalnych i nielegalnych), jak i w sposób niezorganizowany (manifestacje, demonstracje). Następnie skoncentrował się na życiu społecznym i kulturalnym młodzieży, jej aspiracjach i dążeniach. Na koniec wykładu prelegent krótko przedstawił młode pokolenie w życiu codziennym, zwracając uwagę na fryzury, ubiór oraz muzykę, jakiej się wtedy słuchało. Zaproszona młodzież z uwagą słuchała wykładu, dzięki któremu mogła zrozumieć warunki, w jakich przyszło żyć i dojrzewać pokoleniu ich dziadków i rodziców.
Na spotkanie, które było związane również z obchodami pierwszej rocznicy funkcjonowania Klubu Historycznego im. AK przy I LO (inauguracja miała miejsce 23.03.2010 r.) zostali zaproszeni przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi – pan Marek Drużka Dyrektor IPN – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, pan Antoni Galiński Główny Specjalista IPN Oddział w Łodzi oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – pan Henryk Wojda Wiceprezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Łódź, pan dr Piotr Kurek Kierownik Wydziału Pracy z Młodzieżą przy Zarządzie ŚZŻAK w Warszawie oraz pan Tadeusz Modrak Prezes Koła Terenowego ŚZŻAK w Łowiczu i kombatanci pani D. Załuska i pan T. Zakrzewski. Pan Dyrektor Marek Drużka w ramach wyrazów uznania za działalność Klubu Historycznego im. AK oraz za aktywną formę przekazywania młodemu pokoleniu wiedzy o najnowszej historii Polski, za życzliwość  i wsparcie dla przedsięwzięć Instytutu Pamięci Narodowej wręczył pamiątkowe medale z okazji 10 – lecia IPN, panu T. Modrakowi, pani Dyrektor I LO E.  Skonecznej i pani J. Skonecznej – Sałudzie – prezes Klubu i nauczycielka historii w I LO. Pan Wiceprezes Henryk Wojda uhonorował dyplomem uznania za zasługi dla ŚZŻAK Okręgu Łódzkiego oraz aktywną działalność dla dobra środowiska AK i utrwalanie etosu Armii Krajowej panią D. Załuską, pana T. Zakrzewskiego oraz panią J. Skoneczną – Sałudę. Pan P. Kurek złożył na ręce pani Dyrektor I LO podziękowania za udaną współpracę Klubu ze ŚZŻAK, za kształtowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i szacunku do historii państwa polskiego oraz przekazał kilkanaście pozycji z Biblioteki Armii Krajowej, które zasiliły księgozbiór szkoły.

Na zakończenie spotkania wystąpił szkolny zespół wokalno – muzyczny, który pod kierunkiem pani Dominiki Pieścik przygotował repertuar z czasów PRL – u, „Malowana lala … – piosenka w PRL – u”. Młodzież wykonała piosenki Karin Stanek, Maryli Rodowicz, Czerwonych Gitar, które zostały przyjęte ze łzą w oku przez starsze pokolenie i z ogromnym entuzjazmem przez obecną na sali młodzież.