I Liceum Ogólnokształcące

Wyjazd do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

02 listopada 2016 roku uczniowie klas drugich i trzecich rozszerzający wiedzę o społeczeństwie wzięli udział w wyjazdowej lekcji…

Większość z nich zwiedzała siedzibę i serce polskiego parlamentaryzmu po raz pierwszy. W centralnym miejscu stanowienia prawa – sali plenarnej obrad sejmu – uczniowie wysłuchali bardzo interesującego wykładu o historii polskiego parlamentaryzmu. Zapoznali się także ze sposobem funkcjonowania sejmu, jego podstawowymi organami, kompetencjami, codzienną pracą posłów i z tym, co stanowi istotę działalności obu izb parlamentu – procedurą legislacyjną. Po wykładzie z uczniami spotkał się poseł z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pan Łukasz Schreiber. Opowiadał on o pracy posła, o swoich motywacjach i przyczynach, które skłoniły go, pomimo względnie młodego wieku, do kandydowania w ostatnich wyborach. Odpowiadał też chętnie na ciekawe pytania zadawane przez naszych uczniów. Spotkanie przebiegało w bardzo bezpośredniej i miłej atmosferze. Pan poseł po spotkaniu odprowadził naszą grupę do wyjścia i serdecznie się z nami pożegnał.

sejm-5

Wizyta w sejmie nie była ostatnim punktem programu naszej wycieczki. Żeby zobaczyć jak wyglądało życie i działalność chińskiego urzędnika-uczonego w historycznym Państwie Środka – Cesarstwie Chin – udaliśmy się do Muzeum Narodowego, które we współpracy z Narodowym Muzeum w Pekinie, zorganizowało wystawę czasową: „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego”. Uczeni-urzędnicy (literati) to wyjątkowa w skali światowej warstwa społeczna, która przez setki lat miała ogromny wpływ na kształt życia politycznego, społecznego i kulturalnego Chin. Uczniowie mogli podziwiać dzieła malarstwa, rzeźby, zwoje z kaligrafią, poezją, przedmioty użytkowe, pieczęcie, instrumenty muzyczne i stroje, które zgodnie z rangą nosili chińscy uczeni-urzędnicy.

sejm-8

Podziękowania z naszej strony należą się szczególnie dwóm osobom, absolwentom naszej szkoły, dzięki którym samą wizytę w sejmie udało się zorganizować błyskawicznie, korzystając dodatkowo z możliwości spotkania z jednym z 460 posłów na Sejm RP – radnemu powiatowemu panu Marcinowi Kosiorkowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Michałowi Trzosce, który towarzyszył nam i służył pomocą w trakcie samego wyjazdu.

Organizatorami i opiekunami wycieczki byli nauczyciele historii, WOSu i filozofii – Joanna Skoneczna-Sałuda i Jacek Wiśniewski.