I Liceum Ogólnokształcące

Wycieczka programowa klas 3a i 3b do Instytutu Energii Atomowej POLATOM w Świerku.

W dniu 27 stycznia 2012 roku uczniowie klas: matematyczno-informatycznej 3a i matematyczno-fizycznej 3b wzięli udział w niezwykłym wyjeździe w ramach poszerzania wiadomości z fizyki.

Uczniowie obu klas mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić jedyny w Polsce reaktor badawczy MARIA, który wykorzystywany jest do badań naukowych i produkcji izotopów na potrzeby przemysłu i medycyny. Mogli zaobserwować tzw. promieniowanie Czerenkowa, ciekawe zjawisko, które powstaje wówczas, gdy przez ośrodek przechodzi szybka cząstka naładowana o prędkości fazowej większej od prędkości światła w tym ośrodku. Młodzież wysłuchała również wykładu na temat fal elektromagnetycznych i źródeł promieniowania prowadzonego przez prof. dr. hab. Ludwika Dobrzyńskiego. Żadne z zagadnień nie było im obce! Obie klasy uczą się fizyki w zakresie rozszerzonym.
Opiekunami wycieczki byli: p. Marianna Tataj, p. Agnieszka Tomaszkiewicz i p. Marek Rybicki.
 
 
 
Na zdjęciach poniżej kontrola dozymetryczna przed wyjściem z budynku reaktora: