I Liceum Ogólnokształcące

Wycieczka klasy Ic do kopalni w Bełchatowie

Dnia 26.11.2010r. klasa Ic o nachyleniu biologiczno- chemicznym udała się na wycieczkę do kopalni odkrywkowej i elektrowni konwencjonalnej w Bełchatowie. Pogoda nie zapowiadała się najlepiej.  Mimo to, wczesnym rankiem autokar z pozytywnie nastawionymi licealistami wyruszył na listopadową wycieczkę.  Pierwszym punktem wyjazdu było obejrzenie projekcji w sali tradycji  Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Uczestnicy wycieczki mogli spojrzeć w przyszłość, czyli posłuchać o planach kopalni na dany okres czasu. Następnym punktem programu był przejazd do wyrobiska pod maszyny podstawowe. Dzięki przewodnikowi młodzi biolodzy  dowiedzieli się, że odkrycie węgla brunatnego w regionie bełchatowskim nastąpiło w grudniu 1960 roku. Zapoznali się z działaniem maszyn, pracujących w wyrobiskach oraz zawodem górnika. Na koniec uczniowie poznali pracę elektrowni „od kuchni” i zwiedzili najciekawsze zakamarki budynku. Opłacało się mieć nadzieje! Tego dnia nie spadła w Bełchatowie ani jedna kropla deszczu!
Mało tego, przez kilkanaście minut świeciło słońce. Wyjazd okazał się ciekawym pomysłem przeprowadzania lekcji przyrodniczej.

 

Oto wiadomości, z którymi klasa biologiczno-chemiczna miała okazje się zapoznać.

Eksploatacja złoża węgla brunatnego spowodowała następujące przekształcenia
w środowisku otaczającym kopalnie:

 • duże obszary leśne i rolnicze zostały wyłączone z użytkowania
 • zniszczeniu uległa gleba w obrębie wyrobiska, zwałowiska zewnętrznego oraz obiektów pomocniczych
 • powstały nowe formy rzeźby terenu – sztuczne zagłębienie (wyrobisko)
  oraz wzniesienia (zwałowisko zewnętrzne i wewnętrzne)
 • zmianie uległy sieć hydrograficzna, komunikacyjna i energetyczna
 • zmieniły się warunki osadnictwa – wielu mieszkańców zostało przesiedlonych
 • w wyniku odwodnienia podłoża powstał rozległy lej depresji,
  co doprowadziło do zmiany w systemie wód podziemnych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest firmą nowoczesną i przyjazną środowisku. Świadczą o tym:

 • liczne nagrody u wyróżnienia m.in. ,,Firma przyjazna środowisku”
  w 2002 roku,
  ,,Lider Polskiej Ekologii” w 2006 roku, ,,Mecenas Polskiej Ekologii”
  w 2002 roku.
 • realizacja zadań proekologicznych polegających na przywróceniu równowagi przyrodniczej m.in. kopalnia odprowadza czyste wody kopalniane i oczyszczone ścieki, rekultywuje tereny i racjonalnie gospodaruje zasobami środowiska przyrodniczego
 • wpływ zakładu na takie elementy jak hałas, zagrożenie radiologiczne,
  wody podziemne
  i powierzchniowe jest bardzo niewielkie i praktycznie niezauważalny
 • rozbudowanie systemu monitoringu zanieczyszczeń składających się
  z ciągłych pomiarów emisji ze wszystkich bloków energetycznych
  oraz ciągłych pomiarów
  na obszarach chronionych

na obszarze terenów pogórniczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów  dominuje kierunek leśny rekultywacji. Można wstępnie w przybliżeniu szacować,
że docelowo do zagospodarowania leśnego zostanie przekazane ok. 5500 ha
( z uwzględnieniem pasów ochronnych przy zbiornikach wodnych