I Liceum Ogólnokształcące

Wycieczka do Muzeum Geologicznego w Łodzi

W dniu 01.02.2019 odbyła się wycieczka do Muzeum Geologicznego w Łodzi.

Uczniowie rozszerzający geografię z klas 2 i 3 pod opieką pani Agnieszki Piorun, wzięli udział w interesującym wykładzie p. dr. Marcina Krystka- kierownika Muzeum Geograficznego, dotyczącym skał i minerałów. Dodatkowym walorem była możliwość dotknięcia omawianych minerałów. Następnie uczniowie zostali przywitani w pracowni dydaktyki geografii przez p. dr Marię Adamczewską i p. dr Barbarę Dzięcioł- Kurczob, która przeprowadziła warsztaty. Podczas nich omawiane i rozwiązywane były przykładowe zadania maturalne z zakresu procesów geologicznych. Kolejnym punktem wycieczki było podziwianie eksponatów Muzeum Geologicznego w szklanych gablotach. Bogata kolekcja zawierała okazy pochodzące z najstarszych okresów. Wycieczka w ciekawy sposób poszerzyła wiedzę uczniów.
Tekst: Natalia Ziarnik , Karina Mycka , Maria Zabost i Sandra Strzelczyk
Zdjęcia: Katarzyna Jędrzejczak