I Liceum Ogólnokształcące

Wprowadzamy Platformę Edukacyjną

W dniu 18 stycznia 2012 roku Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego została przeszkolona na temat nowoczesnych technologii w procesie przekazywania wiedzy. Wdrożenie platformy edukacyjnej nastąpi w lutym 2012 roku (po feriach zimowych). Wszyscy uczniowie zostaną objęci działaniem nauczycieli w tym zakresie.